Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ilasjön, 101120 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 11,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 19602
Kommentar: