Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Norrbackasjön, 101135 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 8910
Kommentar: