Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Assarebosjön, 101424 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12418
Kommentar: