Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Skärsjön, 101400 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3564
Kommentar: