Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bergagölen, 101252 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3536
Kommentar: