Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FISKLÖSEN, 670040 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 10746
Kommentar: