Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 098162 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14144
Kommentar: