Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fabbesjön, ly041 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: