Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Tovagöl våtm, ly013 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: