Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Yasjön, ly026 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: