Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hörnen, na030 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: