Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Göksjön, våtmark, söder, ly017 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: