Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Rörpottegölen, våtmark nr 42, br038 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: