Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Skälagölen, ka001 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: