Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrsjöbäcken, våtmark 9, mo038 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: