Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt:
Kommentar: