Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mygghartjärnen, MO69 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 2090
Kommentar: