Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: N VÅLTJÄRNEN, 6711420-1391180-Våt Budgetår: 2016
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 10048
Kommentar: