Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STORA NÖJEVATTEN, 498 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: