Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: