Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÅLEVATTEN, 414 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: