Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: