Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: NACKETJÄRNEN, 772 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 23,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: