Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KLEVSJÖN, 651 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: