Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Sörvattnet, 1183 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: