Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: