Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA VASSÅTJÄRN, 1206 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: