Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: