Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb004vm , 2482malb004vm Budgetår: 2014
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 18552
Kommentar: