Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ARMSJÖN , 709758-167299 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Båt Årstid: Höst
Kostnad totalt: 13120
Kommentar: