Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-TÄLLVATTNET , 710798-165327 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Båt Årstid: Höst
Kostnad totalt: 7872
Kommentar: