Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA TALLVATTENSJÖN , 714159-152737 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 21,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 45360
Kommentar: