Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav104vm , 2463mossav104vm Budgetår: 2014
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 9148
Kommentar: