Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss026vm , 2409tryss026vm Budgetår: 2015
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 4456
Kommentar: