Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund050vm , 2401rund050vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 6384
Kommentar: