Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2401torsb039vm , 2401torsb039vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 8512
Kommentar: