Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2401örab001vm , 2401örab001vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 31920
Kommentar: