Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2403studsa006vm , 2403studsa006vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 8376
Kommentar: