Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2403bjur001vm , 2403bjur001vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 4188
Kommentar: