Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab224vm , 2403gravab224vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 4188
Kommentar: