Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2401torsb030vm , 2401torsb030vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 6384
Kommentar: