Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2401torsb033vm , 2401torsb033vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 4256
Kommentar: