Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab232vm , 2403gravab232vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 12564
Kommentar: