Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav106vm , 2463mossav106vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 4574
Kommentar: