Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2462oxbäck051vm , 2462oxbäck051vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 2565
Kommentar: