Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mettjä148vm , 2463mettjä148vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 9148
Kommentar: