Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mettjä156vm , 2463mettjä156vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 2287
Kommentar: