Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj076vm , 2480gärssj076vm Budgetår: 2015
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 10685
Kommentar: