Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb008vm , 2482malb008vm Budgetår: 2015
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 18552
Kommentar: