Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRNTJÄRNEN , 722633-174519 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 5520
Kommentar: